Om Kristiina Pekkola

Kristiina Pekkola har en gedigen erfarenhet av att jobba med människor som sökt hjälp när de fastnat i livet och haft svårt att reda ut på egen hand. Samtalen sker oftast på mottagningen eller ute i naturen, helt efter eget behov. Samtalen är oerhört konstruktiva med många raka besked. Människor som hittar till mottagningen på Södergatan kommer från ”när och fjärran”. Oftast tack vare genom rekommendationer av vänners egna erfarenheter, kolleger på jobbet, Rotary och bl.a. från företagshälsan Manpower Hälsopartner.

Kontaktinformation

Kristiina Pekkola
Södergatan 13
211 34 Malmö

+46 40 12 92 89
k@pekkola.se

Handledning

Individuell handledning

Detta borde varje människa ge till sig själv en gång om året!

Alltför ofta fastnar vi i gamla tanke vanor och beteendemönster som hindrar oss från att verkligen leva det liv vi drömmer om! Med ett par samtal ”reder” vi upp i röran som får oss att gå vilse, gång på gång. Återkommande teman är; stresshantering, prestationssjälvkänsla,

Par handledning

Här har många par hittat tillbaka igen till passion, kärlek och glädjefyllt liv.

Äktenskap är en utmaning speciellt när båda är yrkesverksamma och barnens aktiviteter ska hinnas med i vardagspusslet. Eller när barnen flyttar ut, kan det vara en utmaning att hitta tillbaka. Allt för ofta är inte separation den enda och självklara lösningen.

Chefshandledning

Spetsa din chefkompetens

Att jobba som chef är inte alltid självklart, vardagen blir gärna kaotisk med återkommande känslor av maktlöshet. Här för vi samtal kring konkreta tips på konflikthantering, stresshantering och vardags strategier, för att underlätta och mäkta med en chefsvardag. Med tips på psykologins fördelar i mötet med omvärlden får Du som chef tid till att reflektera och inventera kring hur bli bättre på att motivera och jobba med dina medarbetare.

Föreläsningar

Föreläsningar på jobbet

Inspiration, tankeväckare, konkreta tips på vägen!

Detta är den perfekta arbetsplatsträffen, då alla gemensamt får lyssna på ”hur toppa formen mentalt”, ”hur hantera vardags stressen”, hur hantera besvärliga kunder? Tips på enkla och konkreta verktyg är direkt applicerbara för åhöraren. Många skratt och mycket glädje blandade med vardagens allvar.

Så går det till

De olika stegen

Tillsammans arbetar vi med att hitta passande metoder och verktyg Enligt följande e steg;

  1. Inventering, kartläggning
  2. Prioritering av mål och tillvägagångssätt.
  3. En avstamp kring vad innebär en ökad insikt – medvetenhet kring; vad skulle krävas till en förändring?
  4. Hur gör jag? ”Action fasen” handla, agera och träna. Här går vi igenom ett flertal verktyg i form av prestationspsykologi, kognitiv beteende terapi, mindfullness, målbildträning, triggers och hur hantera etc..
  5. Hur bibehåller jag det önskade beteendet, tillståndet? Vidmakthålla, bibehålla. Träning på att vidmakthålla sundare tillstånd.
  6. Blev det önskat resultat? – Utvärdera och summera.

Hur mycket och hur ofta?

Vägledningsprocessen kan beskrivas i sex steg på en tidsperiod 6 – 8 månader.

För detta krävs i genomsnitt 8-10 träffar. Processen i början, sker de två första träffarna en gång i veckan, sedan var 14;e dag, var tredje vecka och i slutet, en gång i månaden. Helt efter individens behov och önskemål.

Utbildning och meriter

KBT steg 1, (Kognitiv Beteende Terapi)
Uppsala Universitet, Psykologpartners Malmö
ACT (Acceptance Committed Therapy)
Uppsala Universitet, Psykologpartners Malmö
Mindfullness steg 2 instruktör
Mindfulness Center
NLP Practioner och Masters Degree.
International Teachers seminars, London

 

Idrottspsykologi, Fil. Mag. Magister
Lunds Universitet
Psykologi, fil kand.
Mindfulness, grundutbildning.
Sverigehälsan, Mindfullness center.