Kristiina Pekkola

Stortorget 13 a, 211 22, Malmö
k@pekkola.se
+46 40 12 92 89
Kristiina Pekkola profil

Om mig

Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med människor som söker hjälp när de fastnat i livet och haft svårt att reda ut detta på egen hand. Samtalen sker oftast på mottagningen eller ute i naturen, helt efter eget behov. Samtalen är konstruktiva med många raka besked. Människor som hittar till mottagningen på Stortorget 13a kommer från när och fjärran och oftast genom rekommendationer av vänners egna erfarenheter, kolleger på jobbet, Rotary, det lokala näringslivet och idrotten.

De olika stegen

Tillsammans arbetar vi med att hitta passande metoder och verktyg Enligt följande steg;

1. Inventering, kartläggning.
2. Prioritering av mål och tillvägagångssätt.
3. En avstamp kring vad innebär en ökad insikt – medvetenhet kring; vad skulle krävas till en förändring?
4. Hur gör jag? Action fasen: handla, agera och träna. Här går vi igenom ett flertal verktyg i form av prestationspsykologi, kognitivt beteende terapi, mindfullness, målbildsträning, triggers och hur dessa hanteras etc.
5. Hur bibehåller jag det önskade beteendet, tillståndet? Vidmakthålla, bibehålla. Träning på att vidmakthålla sundare tillstånd.
6. Blev det önskat resultat? – Utvärdera och summera.

Hur mycket och hur ofta?

Vägledningsprocessen kan beskrivas i sex steg på en tidsperiod av 6 – 8 månader. För detta krävs i genomsnitt 8-10 träffar. De två första träffarna sker en gång i veckan, sedan var 14;e dag, var tredje vecka och i slutet, en gång i månaden. Helt efter individens behov och önskemål.
Kristiina Pekkola kontor i Malmö
Kristiina Pekkola kontor i Malmö

Utbildning och meriter

KBT steg 1, (Kognitiv Beteende Terapi)
Uppsala Universitet, Psykologpartners Malmö

ACT (Acceptance Committed Therapy)
Uppsala Universitet, Psykologpartners Malmö

Mindfullness steg 2 instruktör
Mindfulness Center

NLP Practioner och Masters Degree.
International Teachers seminars, London

Idrottspsykologi, Fil. Mag. Magister
Lunds Universitet

Psykologi, fil kand.
Lunds Universitet